Меню
Your Cart

Гаранционни условия

Гаранционно обслужване

Гаранцията влиза в сила от датата на предаване на стоката

Потребителят губи правата си по предоставената Търговска гаранция в следните случаи:
- при липса на документ за покупка;
- при неправилен монтаж, преработване или подмяна на изделието или на части от него, извършени от потребителя:
- при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
- при нарушаване на физическата цялост на продукта;

Гаранцията не покрива щети причинени от: влага, наводнение, пожар, срутване и природни бедствия. Не покрива дефекти причинени в резултат на: счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, свързани с неправилна експлоатация на артикулите;